FotootjeFotoFotoFotoFotoFoto

Opdracht

Voordat er over gegaan wordt tot de uitvoering van het etsen wordt het voorbeeld eerst ter controle aangeboden en bij wederzijds goedvinden wordt er overgegaan tot het etsen.
Bij goedkeuring van het voorbeeld door opdrachtgever verplicht deze zich tot afname van het product en de betaling van de factuur.
   © 2019   tegeletsen.nl